Archive for Term: Gallery

Bra For U

2 บอสใหญ่แห่งบีบีคลินิก คุณสินีนารถและคุณธัญญาเรศ เองตระกูล นำทีมมามอบชุดชั้นในที่ได้จากการรับบริจาคในโครงการ Bra For U ให้กับกรมราชทัณฑ์ซึ่งมี คุณเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคุณรัศมี สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการกองสังคมสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ ผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งมี...

BB Clinic ผู้สนับสนุนหลัก นางสาวเชียงราย

จากการประกวด นางสาวเชียงราย Class 1 ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเปิดโอกาสให้สาว ๆ 8 จังหวัดภาคเหนือ ขึ้นประชันความงาม โดยได้มีสาว ๆ...