ตารางแพทย์

รายชื่อหมอ

สาขารามคำแหง 65

ทองหล่อ

รังสิต

เชียงราย

ศัลยแพทย์
นพ. ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์พุธ 10.00 – 14.00 ,
เสาร์ 13.00 – 16.00
จันทร์ ,พฤหัส 13.30 – 15.30อังคาร 13.30 – 17.00สอบถาม call center
พญ. วิทูสินี อยู่ดีจันทร์ , ศุกร์ 10.00 – 16.00อังคาร 9.00 – 17.00พุธ , เสาร์ 11.00 – 17.00 
นพ. พัทยา ต้นธนาธิปอังคาร , พฤหัส 13.00 – 17.00พุธ 13.00- 17.00ศุกร์ 13.00 -17.00 
  เสาร์ 10.00-17.00  
พญ. ปวีณา ลาวัณลักขณา  จันทร์ 11.00 -16.00 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
พญ. นฤมล ธีระนุลักษณ์จันทร์ 12.00 -20.00   
นพ. ณิชนันทน์ ศรีปรัชญากุล  อังคาร , พฤหัส 12.00 -19.00 
พญ. กฤติยา ธีรกุลเกียรติ  พุธ , เสาร์ 12.00 – 19.00 
พญ. วรภา ลีลาพฤทธิ์  อาทิต 12.00 -19.00 
นพ. สมยศ จงไพรัตน์ จันทร์ อังคาร 12.00 -20.00  
พญ. นฤมล ธีระนุลักษณ์ พุธ 12.00 – 20.00  
นพ. ชาคริต ปิลันธนากร พฤหัส , ศุกร์ 12.00-20.00  
พญ. นพรัตน์ เพ็งสาและอังคาร , พุธ 12.00 -20.00อาทิตย์ ที่ 2 ,4 12.00-20.00  
พญ. ชนม์นิภา เสียงประเสริฐ อาทิตย์ ที่ 1,3 12.00-20.00  
นพ. วิบูลย์พงษ์ วรนิษฐาธร   อังคาร – เสาร์ 13.30