ตารางแพทย์

รายชื่อหมอ

สาขารามคำแหง 65

ทองหล่อ

รังสิต

เชียงราย

ศัลยแพทย์
นพ. ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์ พุธ 10.00 – 14.00 ,
เสาร์ 13.00 – 16.00
จันทร์ ,พฤหัส 13.30 – 15.30 อังคาร 13.30 – 17.00 สอบถาม call center
พญ. วิทูสินี อยู่ดี จันทร์ , ศุกร์ 10.00 – 16.00 อังคาร 9.00 – 17.00 พุธ , เสาร์ 11.00 – 17.00  
นพ. พัทยา ต้นธนาธิป อังคาร , พฤหัส 13.00 – 17.00 พุธ 13.00- 17.00 ศุกร์ 13.00 -17.00  
    เสาร์ 10.00-17.00    
พญ. ปวีณา ลาวัณลักขณา     จันทร์ 11.00 -16.00  
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
พญ. นฤมล ธีระนุลักษณ์ จันทร์ 12.00 -20.00      
นพ. ณิชนันทน์ ศรีปรัชญากุล     อังคาร , พฤหัส 12.00 -19.00  
พญ. กฤติยา ธีรกุลเกียรติ     พุธ , เสาร์ 12.00 – 19.00  
พญ. วรภา ลีลาพฤทธิ์     อาทิต 12.00 -19.00  
นพ. สมยศ จงไพรัตน์   จันทร์ อังคาร 12.00 -20.00    
พญ. นฤมล ธีระนุลักษณ์   พุธ 12.00 – 20.00    
นพ. ชาคริต ปิลันธนากร   พฤหัส , ศุกร์ 12.00-20.00    
พญ. นพรัตน์ เพ็งสาและ อังคาร , พุธ 12.00 -20.00 อาทิตย์ ที่ 2 ,4 12.00-20.00    
พญ. ชนม์นิภา เสียงประเสริฐ   อาทิตย์ ที่ 1,3 12.00-20.00    
นพ. วิบูลย์พงษ์ วรนิษฐาธร       อังคาร – เสาร์ 13.30