นพ. ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”” extended_padding=”1″ background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[column_1 width=”1/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

2

[/column_1]

[column_1 width=”2/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

นพ. ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์

Chairat Burusapat, M.D.
แพทยศาสตร์ 1998 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การผ่าตัดทั่วไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (แพทยสภาแห่งประเทศไทย)
การทำศัลยกรรมพลาสติก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (แพทยสภาแห่งประเทศไทย)
– ประกาศนียบัตร Chang Gung Memorial Hospital ,โรงพยาบาลกรุงไทเปประเทศไต้หวัน
– รับรองในการฝึกอบรมการผ่าตัด Craniomaxillofacial surgery Princess Margaret Hospital, โรงพยาบาลเมืองเพิร์ธ ประเทศ ออสเตรเลีย
– ประกาศนียบัตร participation of International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology,เมืองโซล ประเทศเกาหลี
– ประกาศนียบัตร participation of Beauty operation Training Program awarded by International Beauty Trainingand Skin Center. กรุงเทพ ประเทศไทย
– ประกาศนียบัตร Aesthetic Medicine; American Academy of Aesthetic Medicine,การประชุมเชิงปฏิบัติกาศัลยกรรมพลาสติก กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้

[/column_1]

[/column]