ผู้บริหาร BB Clinic ได้มอบ Privileges ให้แก่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ผู้บริหาร BB Clinic ได้มอบ Privileges ให้แก่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

คุณสินีนารถ เองตระกูล ผู้บริหาร BB Clinic ได้มอบ Privileges ให้แก่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) สำหรับผู้ที่ซื้อประกันรถยนต์ชั้น1 Tip Lady เพื่อใช้แทนเงินสดและเป็นส่วนลดในการเข้ามาใช้บริการ BB Clinic มูลค่ารวมกว่า 45,500 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี