รูปก่อนหลัง

ภาพก่อนและหลังเสริมจมูก

 

ภาพก่อนและหลังทำตาสองชั้น

 

ภาพก่อนและหลังเสริมหน้าอก

หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล