BB Clinic ผู้สนับสนุนหลัก นางสาวเชียงราย

BB Clinic ผู้สนับสนุนหลัก นางสาวเชียงราย

จากการประกวด นางสาวเชียงราย Class 1 ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเปิดโอกาสให้สาว ๆ 8 จังหวัดภาคเหนือ ขึ้นประชันความงาม โดยได้มีสาว ๆ ร่วมประชันโฉมหลายท่านมาก

โดยทางกองประกวดนางสาวเชียงรายได้มีการเก็บตัวผู้เข้าประกวด และร่วมทำกิจกรรมกับทางกองประกองนางสาวเชียงราย เริ่มจากการ สักการะขอพร พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย จากนั้นได้นั่งรถราง ไปมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย และเดินทางไปยังวัดห้วยปลากั้ง และเข้าขอบคุณผู้สนับสนุนห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย จากนั้นก็ร่วมทำกิจกรรมกับผู้สนับสนุนหลัก อย่าง บีบี คลินิก ในการพรีเซ็นผลิตภัณฑ์ จากบีบี แคร์ เพื่อคัดเลือกตำแหน่ง Miss Beauty and Brain ก่อนจะเข้าสู่การประกวดรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน


การประกวดรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์รีสอร์ทเชียงราย (ห้องดอยตุง) และก็ได้สาวงามผู้ครองตำแหน่งดังนี้

รางวัลชนะเลิศนางสาวเชียงราย Class 1 ประจำปี 2560 ได้แก่ หมายเลข 18 น้องอีน สาววัยใส อายุ 17 ปี น.ส.ปาณิศา สุทธิสว่าง พร้อม ตำแหน่งพิเศษ Best Healthy Care By Tip Life รางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 10 น้องไนท์ น.ส.พรทิพา สดใส พร้อมตำแหน่งพิเศษ อีก 2 รางวัล คือ Miss Beauty and Brain จาก บีบี คลินิก และ Smart Tip Lady จาก ทิพยประกันภัย รางวัลรองอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 23 น้องแพม น.ส.สุชานุช ธรรมวงค์
รางวัลรองอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 3 น้องหงษ์ น.ส.ประภาศิริ อินทะรังษี
รางวัลรองอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 1 น้องกช น.ส.กชกร ต้องใจ
ขวัญใจสื่อมวลชน สนับสนุบจากเมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ ได้แก่ หมาลเลข 21 น้องจ๋า น.ส.เกศจุฬา คำดี และรางวัลพิเศษ Perfect Skin By BB Care ได้แก่ หมายเลข 19 น้องมิน น.ส. ภามณิณน์ โภคินวัตธนะภัทร์

หลังจากได้รับตำแหน่งกันแล้วสาวๆที่ได้ตำแหน่งทุกท่านก็ได้เข้าขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่าง บีบี คลินิก ณ บีบี คลินิก สาขาเชียงราย