BB Presenter Make a Wish#2 – Semi Final 48 คน – 16

woman

ดิฉันไม่เคยทำศัลยกรรมใดมาก่อนเลย แต่สิ่งที่ทำให้ดิฉันอยากทำศัลยกรรมจมูกน่ะค่ะ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะ เพราะทุกคนรอบข้างต่างก็มีดั้งกันทุกคน รู้สึกว่าเป็นปมด้อยมากเรยค่ะ ถ้าวันหนึ่งได้มีโอกาส ก็อยากจะทำจมูกมากค่ะเพราะถ้าทำออกมาแล้วสวยกว่าเดิม คงจะทำให้มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกในชั้นเรียนหรือการมีโอกาสได้ทำงานที่ตัวเองอยากทำ เพราะบุคลิกภาพและหน้าตาเป็นของคู่กัน สุดท้ายนี้ก็ขอความกรุณาจากคณะกรรมการด้วยน่ะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ถ้าคุณคือคนที่ส่งเรื่องราว Make a Wish เรื่องนี้เข้ามา ติดต่อกลับพี่ควีนที่ 02-185-2900 หรือที่ 086-334-0600 ในวันเวลาทำการ เพื่อเข้ามารายงานตัวและรับของสมนาคุณที่ BB Clinic เลยค่าาา ^_^

Give a Reply