Blog

BB Presenter Make a Wish — Story 7

 

Make a Wish ทำตาสองชั้น

 
วราภรณ์ จำปาวงศ์-BB Pressenter-ทำตาสองชั้น
 
สาวเจ้าคนนี้เขียนบรรยายเกี่ยวกับความต้องการอยากทำตาสองชั้นแบบสั้นๆ แต่กระชับ ตรงประเด็น และได้ใจความชัดเจนค่ะ

อยากมีตาสองชั้น ทำให้ตามีมิติ ไม่ต้องแต่งหน้ามาก ปัจจุบันตาเล็กมากทำให้ต้องเขียนตาทุกวัน บางกิจกรรมที่ไม่ควรแต่งหน้าก็ต้องแต่ง เพราะถ้าไม่เขียนตาหน้าจะโทรมมาก การที่ตาโตขึ้นทำให้ดูดีกว่าเดิมมาก ส่องกระจกทีไรไม่พอใจตาตัวเองสักที อยากมีดวงตาคมๆ หวานๆ ค่ะ

วราภรณ์ จำปาวงศ์
 
 

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

Leave a Comment